Skip to main content

Sikt teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon på løsningene Sikt leverer for utdanning og forskning.

Sikt utvikler, anskaffer og leverer fellestjenester til utdanning og forskning. I Sikt Docs finner du sider som inneholder tekniske detaljer for fellesløsningene, som for eksempel integrasjonspunkter og illustrasjoner av teknisk arkitektur. Informasjon om våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt ligge på de gamle nettsidene: unit.no, uninett.no og nsd.no. Mer informasjon om våre tjenester finnes i tjenesteoversikten.

Placeholder imagePlaceholder image

IAM

Identitets- og tilgangsstyring (IAM) handler om å gi studenter, forskere og ansatte riktig tilgang til digitale systemer, tjenester og ressurser, samt avslutte tilgang for brukere som ikke lenger skal ha det.

Placeholder imagePlaceholder image

Datadeling

Datadeling. Tilgangsstyring for API-er.

Feide

Feide

Som tjenesteleverandør kan brukerne logge inn på tjenesten din med Feide. Tjenesten blir også tilgjengelig for et stort marked med 1,3 millioner potensielle Feide-brukere.

Placeholder imagePlaceholder image

Sikt fagspesifikasjoner

Sikts beste praksis fagspesifikasjoner (SFS). Fagspesifikasjonene er nedskrevne og vedtatte anbefalinger tuftet på universitets- og høyskolesektorens kollektive IT-faglige erfaringer.

Placeholder imagePlaceholder image

Lokalnett - CNaaS

Lokalnett fra Sikt - CNaaS leverer lokalnett for organisasjoner og bedrifter i kunnskaps-Norge! Vårt lokalnett er en forlengelse av forskningsnettet - Sikts internett med høy hastighet, høy oppetid og sikkerhet i høysete. Vi leverer fastnett, trådløst nettverk, rutere, brannmurer og dataromnett.